ZALOGUJ SIĘ

FAQ

REJESTRACJA

Tak.

Grupy zakupów solidarnych mają możliwość otrzymania zwrotu całości kwoty przeznaczonej na zakupy wszystkich członków grupy w ciągu półrocza. Aby otrzymać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt mailowy: info@savebybooking.com.

Utwórz nowe hasło wpisując swój adres email w polu „Odzyskaj hasło” w zakładce „ZALOGUJ SIę” → Dane logowania → „Zapomniałeś hasła?”

PRODUKTY I PRODUCENCI

Wszyscy Sprzedawcy (Hodowcy – Przetwórcy) muszą posiadać “certyfikat ekologiczny (BIO)”, korzystać z systemu sprzedaży towarów w partiach oraz posiadać dobre wyniki badań kontrolnych przeprowadzanych przez wykwalifikowany personel Save By Booking SRL.

savebybooking.pl to platforma, która umożliwia zakup towaru bezpośrednio od Producenta wyłącznie poprzez system sprzedaży w partiach, umożliwiając tym samym optymalizację czasu Producenta oraz oszczędzanie zasobów.

Profil Sprzedawcy (Producenta - Przetwórcy) i historię jego działalności można znaleźć na stronie każdego produktu lub w zakładce strona główna → PRODUCENCI

Na stronie każdego produktu dostępny jest certyfikat ekologiczny (BIO), gwarantowany przez instytucje odpowiedzialne za ich wydawanie oraz kontrolę towaru.

Sprzedawca (Producent–Przetwórca) jest odpowiedzialny za jakość produktów ekologicznych; jest on poddawany regularnym badaniom kontrolnym przeprowadzanym przez organy certyfikacji, a jego bieżąca działalność jest monitorowana przez wykwalifikowany personel Save By Booking SRL.

OFERTY

Zwykle, jeśli produkt jest nadal dostępny w danym sezonie oraz u sprzedawcy, oferty, które wygasły zostają ponownie zaproponowane klientowi.

Data wygaśnięcia oferty to moment, w którym zamówienie trafia do Sprzedawcy (ProducentaPrzetwórcy). Do tego należy dodać czas potrzebny na przygotowanie i/lub przetworzenie produktów, a także na dostarczenie ich do domu Klienta. W ten sposób uzyskujemy przewidywaną datę doręczenia produktu.

REZERWACJA (JAK DOKONAĆ ZAKUPU)

Rezerwacja to zobowiązanie do zakupu który dokonywany jest jedynie w przypadku, gdy do momentu Wygaśnięcia oferty osiągnięta zostanie co najmniej minimalna liczba rezerwacji, pozwalająca na sprzedaż jednej “partii” towaru o ustalonej wielkości. Klient może zarezerwować dowolną ilość produktów, które otrzymają status zakupu tylko w wypadku, gdy liczba danych produktów zamówionych przez klientów osiągnie minimalną wielkość partii pozwalającą na jej wysyłkę. Jeżeli nie dojdzie to do skutku, rezerwacja klienta zostanie anulowana, a opłata nie zostanie pobrana. System rezerwacji został wprowadzony do savebybooking.pl w celu zoptymalizowania pracy ProducentaPrzetwórcy i zagwarantowania świeżości oraz autentyczności produktów ekologicznych, przygotowywanych i dostarczanych po osiągnięciu pełnej dojrzałości lub prosto po przetworzeniu.

Klikając go zostajemy przekierowani do REZERWACJI. Klient otrzyma wiadomość, że jeśli jego zamówienie, wysłane przez System Rezerwacji Ekologicznych Produktów Spożywczych, będzie możliwe do zrealizowania (nie upłynie data ważności zamówienia i osiągnięta zostanie minimalna wielkość "Partii" umożliwiająca wysyłkę), zobowiązany jest on do wysłania w formie przelewu danej kwoty podanej w REZERWACJI bezpośrednio do Save By Booking SRL

Aby sprawdzić status swojej rezerwacji, klient może wejść na stronę zamówionego produktu na savebybooking.pl i sprawdzić, ile sztuk brakuje do osiągnięcia minimalnej ilości towaru potrzebnej do utworzenia jednej "Partii" i tym samym do aktywacji zakupu. Jeśli ta minimalna ilość została osiągnięta, klient powinien otrzymać maila (pPotwierdzenie ZAKUPU); lub może zweryfikować status swojej rezerwacji na profilu.

Informacje o rezerwacjach lub zakupach można przekazywać swoim znajomym, udostępniać je na portalach społecznościowych lub przesyłać drogą mailową, kopiując link do naszej strony.

Kiedy oferta danego produktu wygasa, istnieją dwie możliwości:

  1. w przypadku, gdy została osiągnięta minimalna wielkość "Partii" umożliwiająca aktywację zakupu: oferta otrzymuje status zakupu i klient dostaje maila z "Potwierdzeniem Zakupu" ;
  2. w przypadku, gdy NIE została osiągnięta minimalna wielkość "Partii" : oferta nie zostaje aktywowana, zostaje automatycznie anulowana, nie są pobierane żadne opłaty, a klient otrzymuje maila: "Rezerwacja wygasła” twoja REZERWACJA wygasła, a środki z twojego konta PayPal nie zostaną pobrane.”.

ZAKUP (AKTYWOWANA REZERWACJA)

W przypadku, gdy minimalna wielkość "Partii" została już osiągnięta i możliwa jest aktywacja zakupu (widoczne jest to na pasku na stronie danego produktu z zarezerwowanymi produktami bez flagi), każdy zarezerwowany produkt od razu otrzymuje status zakupu, zostaje pobrana opłata i status ten utrzymuje się do momentu wygaśnięcia oferty.

Klikając go, klient zostaje przekierowany do PłATNOśCI NATYCHMIASTOWEJ, z wysyłką i datą doręczenia zaznaczonymi na karcie produktu.

Maksymalna i Minimalna Ilość to terminy funkcjonujące w systemie zamówień na stronie bio.savebybooking umożliwiające Sprzedawcy (Producentowi - Przetwórcy) zoptymalizowanie swojej pracy i dostarczanie klientom świeżych produktów ekologicznych w atrakcyjnych cenach.
Minimalna wielkość "Partii" umożliwiająca aktywację zakupu to taka ilość zamówień, która pozwala Producentowi - Przetwórcy na zoptymalizowanie swojej pracy i zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości produktów na półkach(np. mąkę mieli się i dostarcza tak, aby była świeża i pod warunkiem, że łącznie zamówienia będą ważyć co najmniej 25 kg).
Maksymalna wielkość "Partii" umożliwiająca aktywację zakupu to taki limit ilościowy, którego Producent - Przetwórca nie powinien przekraczać podczas produkcji.

Aktywacja zakupu, czyli moment, w którym rezerwacja osiąga status zakupu, następuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy całkowita ilość zamówionych sztuk towaru osiąga minimalną wielkość "Partii" umożliwiającą aktywację zakupu, a dana Oferta nie uległa wcześniejszemu wygaśnięciu.
Aktywację można zaobserwować na stronie w momencie, gdy kolorowy pasek rezerwacji dociera do pionowy pasek pomarańczowy.

Potwierdzenie zakupu zostaje wysłane przez zespół bio.savebybooking w mailu zatytułowanym "Potwierdzenie zakupu", a także w mailu od serwisu Paypal zatytułowanym „: "Twoja płatność na rzecz SBB została zrealizowana"

Sprzedawca (Producent - Przetwórca) ustala ceny swoich produktów.

Save by Booking prosi Sprzedawców o korzystanie z trybu rosnących cen, aby wspierać pierwszych potencjalnych nabywców, którzy dzięki działaniom mającym na celu rozpowszechnianie oferty pomagają osiągnąć minimalną wielkość "Partii", aby umożliwić aktywację zakupu przed datą wygaśnięcia oferty, Dzięki temu minimalizowane są dodatkowe koszty związane z reklamą i marketingiem. W związku z tym, jeśli brakuje zamówień do osiągnięcia minimalnej ilości, oni sami nie czerpią z tego żadnych korzyści.

Płatności można dokonywać przez serwis PayPal, kartą kredytową i kartą przedpłaconą za pośrednictwem serwisu PayPal, bez potrzeby rejestracji.

Opłata pobierana jest w chwili aktywacji Zakupu, a następnie klient otrzymuje maila od zespołu bio.savebybooking zatytułowanego "Potwierdzenie zakupu" a także drugiego maila od serwisu Paypal zatytułowanego: "Twoja płatność na rzecz Save By Booking SRL została zrealizowana"

Aby otrzymać fakturę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres sales@savebybooking.pl w treści podając swoje dane osobowe. Maila należy wysłać w momencie dokonania zakupu i przed zamknięciem oferty.

STATUS ZAKUPU

Zaleca się obserwowanie Daty Doręczenia, która została zaznaczona w ofercie już w momencie dokonania Rezerwacji, a kolejne etapy procesu, poczynając od produkcji, a kończąc na wysyłce, można monitorować na stronie w zakładce Klient → Moja aktywność → Zakupy..

WYGAŚNIĘCIE OFERTY (REZERWACJA NIE ZOSTAŁA AKTYWOWANA)

Należy sprawdzić, czy oferta widoczna jest na profilu, w zakładce “Wygasłe Oferty” , Klient powinien otrzymać. maila"Wygasła Oferta". Jeśli taki mail nie dotarł, prosimy o wysłanie wiadomości na adres complain.bio@savebybooking.pl.

DOSTAWA

Adres wysyłki można zmienić po dokonaniu Rezerwacji i przed Aktywacją Zakupu, wysyłając maila (zgodnie z formatem zawierającym wszystkie dane klienta)(w załączniku dołączając kopię maila z rezerwacją) na adres delivery.bio@savebybooking.pl.
Wiadomość ta powinna zostać wysłana co najmniej 10 dni przed przed datą doręczenia przesyłki.
Jeśli klient otrzyma maila potwierdzającego zmianę adresu wysyłki, może mieć pewność, że zaakceptowano jego modyfikacje.
W przypadku zmiany adresu wysyłki, zmianie mogą ulec też koszty dostawy. W takiej sytuacji konieczne jest uzupełnienie brakującej kwoty lub możliwy jest zwrot nadwyżki kosztów.
Po Aktywacji Zakupu, zwykle nie można zmieniać danych dotyczących adresu wysyłki; można jednak wysłać maila na adres delivery.bio@savebybooking.pl (w załączniku dołączając kopię maila z rezerwacją) (zgodnie z formatem zawierającym wszystkie dane klienta), aby zespół Save By Booking SRL mógł ocenić szanse na spełnienie prośby klienta. Modyfikacje nie będą jednak możliwe jeśli zamówienie jest już w drodze.

Save By Booking SRL , zarówno do procesu wysyłki, jak i dostawy korzysta z usług partnerów, którzy przyczyniają się do optymalizacji działań i minimalizacji ilości wykorzystanej energii przy zachowaniu odpowiednich kosztów i dobrej jakości oferowanych usług.
W momencie Rejestracji można wybrać formę wysyłki lub punkt odbioruna danym obszarze spośród metod proponowanych przez. Zwykle klient ma do wyboru różnorodne opcje, mające na celu zagwarantowanie odpowiedniego stosunku jakości zamówienia do jego ceny: punkt odbioru, kurier tradycjonalny itd. Więcej informacji dotyczących dostawy można znaleźć w szczegółach danej oferty.

Funkcjonowanie Save By Booking SRL różni się od innych platform, które zwykle są dumne z tego, że to właśnie sam producent zajmuje się dostarczaniem towarów.
Save By Booking SRL nie chce, aby na producencie, przekonanym co do wartości swojej pracy, ciążyła tak duża odpowiedzialność.
Korzystanie z usług partnerów w procesie dostawy przesyłek umożliwia optymalizację działań i minimalizację ilości wykorzystanej energii, przy równoczesnym zachowaniu odpowiednich kosztów i dobrej jakości oferowanych usług, a także poszanowanie czasu ProducentaPrzetwórcy. Producent może również zaoferować możliwość odbioru przesyłki w siedzibie swojej firmy, we wcześniej ustalonym terminie.

Przesyłka zostanie doręczona zgodnie z Datą Doręczenia wskazaną w ofercie w momencie Rezerwacji oraz wysłaną na maila w wiadomości zatytułowanej "Potwierdzenie Zakupu" . Będzie ona widoczna również na stronie w zakładce Klient (Zakupy) .

Sprzedawca (Producent - Przetwórca) wysyła je bezpośrednio ze swojego gospodarstwa pod dany adres klienta.
Save By Booking SRL, kiedy jest to konieczne, zapewnia Producentom wsparcie logistyczne, ale nie ma żadnego wpływu na same produkty.

W przypadku, gdy klient chce zakupić u danego producenta więcej produktów o takiej samej dacie doręczenia, na ten moment nie istnieje opcja optymalizacji kosztów przesyłki.
Jeśli aktywowane zostanie więcej ofert z taką samą datą doręczenia i wysyłki od tego samego producenta, zwracamy różnicę kosztów bezpośrednio poprzez serwis PayPal.
Jeśli proces ten nie będzie przebiegał prawidłowo, prosimy o kontakt mailowy na adres delivery.bio@savebybooking.pl.

ANULOWANIE I ZWROT

Można anulować Rezerwację nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów, pod warunkiem, że nastąpi to przedAktywacją Zakupu, lub zanim zamówienie osiągnie status zakupu i osiągnięta zostanie minimalna wielkość partii.
Rezerwację można anulować w zakładce Klient Strony (Rezerwacje). Kiedy klient otrzyma maila z potwierdzeniem, ma pewność, że jego zamówienie zostało anulowane.
Jeśli takiej wiadomości nie otrzyma, prosimy o kontakt z Save By Booking SRL na adres mailowy refund.bio@savebybooking.pl.
W przypadku, gdy pojawią się jakiekolwiek problemy z anulowaniem Rezerwacji, prosimy o zgłoszenie tego na adres complain.bio@savebybooking.pl.

Jeśli rezerwacja osiągnie status zakupu (i zostaną pobrane środki z karty) to nie można już anulować zamówienia.
Klient ma jednak prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Generalnie, można odstąpić od umowy, jeśli towar zakupiony został w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zawodową klienta i podał on w ramach rozliczenia swój kod NIP, a nie numer dla celów podatku VAT, a także jeśli nie zaszła żadna z opisanych poniżej sytuacji:

  1. nie można anulować zamówienia, jeśli zamówione zostały ekologiczne produkty spożywcze w opakowaniach niestandardowych lub zaprojektowanych na potrzeby klienta ( powód, dla którego bio.savebybooking nie akceptuje możliwości anulowania zamówienia, kiedy Hodowcy - Przetwórcy sprzedają specjalne opakowania gwarantujące świeżość produktów i ograniczone koszty, a przy tym chcą uniknąć nieprzydatnych opakowań);
  2. nie można anulować zamówienia, jeśli w grę wchodzą towary, które mogą szybko się zepsuć lub mają krótką datę ważności (nie można anulować zamówienia na produkty, których data ważności nie pozwala na ponowne wprowadzenie ich do sprzedaży);

W przypadku, gdy klient chce odstąpić od umowy przed otrzymaniem zamówionych Ekologicznych produktów, spożywczych, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i uzasadnienia swojej decyzji, zadaniem Save By Booking SRL będzie ocena całej sytuacji.
Aby móc odstąpić od umowy, należy złożyć odpowiedni wniosek, wysyłając go do Save By Booking SRL drogą mailową na adres refund.bio@savebybooking.pl lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Save By Booking S.R.L.- Corso Buenos Aires 60 - 20124 Milano(MI) - Italy.
Szczegóły dotyczące "Odstąpienia od umowy" znajdują się w zakładce: "Warunki Zakupu".

W takim przypadku prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji, wysyłając maila na adres complain.bio@savebybooking.pl, i zgłaszając dany problem, dołączając numer zakupu, kopię dokumentu przewozowego i, jeśli to możliwe, zdjęcie, na którym widoczne jest uszkodzenie.

W przypadku konieczności zwrotu jednej sztuki towaru lub większej ilości biologicznych produktów spożywczych, których zwrot jest możliwy (patrz "Prawo Zwrotu" w zakładce: "Warunki Zakupu"), należy poinformować Save By Booking SRL o chęci dokonania zwrotu wypełniając formularz online zamieszczony w dokumencie proforma i załączony przez Sprzedawcę (Producenta - Przetwórcę); dołączając kopię potwierdzenia odbioru i wysyłając pisemne potwierdzenie na adres refund.bio@savebybooking.pl lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Save By Booking S.R.L.- Corso Buenos Aires 60 - 20124 Milano(MI) - Italy.
Generalnie, można zwrócić zamówiony towar, jeśli zakupiony on został w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zawodową klienta i klient podał w ramach rozliczenia swój NIP, a nie numer dla celów podatku VAT, a także jeśli nie zaszła żadna z opisanych poniżej sytuacji:

  1. nie można zwrócić towaru, jeśli zamówione zostały ekologiczne produkty spożywcze w opakowaniach niestandardowych lub zaprojektowanych na potrzeby klienta ( powód, dla którego bio.savebybookingnie akceptuje możliwości zwrotu towaru, kiedy Hodowcy - Przetwórcy sprzedają specjalne opakowania gwarantujące świeżość produktów i ograniczone koszty, a przy tym chcą uniknąć nieprzydatnych opakowań);
  2. nie można zwrócić towaru, jeśli w grę wchodzą produkty, które mogą szybko się zepsuć lub mają krótką datę ważności (nie można zwrócić towarów, których data ważności nie pozwala na ponowne wprowadzenie ich do sprzedaży);

Aby zwrócić towar, należy złożyć odpowiedni wniosek, wysyłając go do Save By Booking SRL by email to refund.bio@savebybooking.pl drogą mailową na adres r@ lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Save By Booking S.R.L.- Corso Buenos Aires 60 - 20124 Milano(MI) - Italy.
Jeśli zbliża się data dostawy (zostało mniej niż 10 dni), należy skontaktować się z Save By Booking SRL, aby uprzedzić o złożeniu wniosku i uniknąć, jeśli to możliwe, wysyłki produktu; nie zwalnia to jednak klienta od złożenia pisemnego wniosku, aby aktywować procedurę odstąpienia od umowy.
Za uprzednią zgodą Save By Booking SRL, produkt powinien zostać zwrócony HODOWCYPRZETWÓRCY na dany adres podany na stronie internetowej, wskazany w momencie ZAKUPU, w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania produktu

NNE PYTANIA DOTYCZĄCE Save By Booking SRL

Rejestracja na platformie nic nie kosztuje. Producenci rejestrujący się i przesyłający oferty również nie ponoszą żadnych kosztów. W celu pokrycia kosztów stałych, kosztów operacyjnych (wliczając w to koszty transakcji paypal) i wsparcia, Save By Booking SRL wymaga od producenta wkładu równego 15% zysku ze sprzedaży.

bio.savebybooking w przejrzysty sposób udostępnia wszystkie informacje i metody bezpiecznych zakupów od Producentów - Przetwórców zaopatrzonych w certyfikat ekologiczny (widoczny na stronie produktu), w poszanowaniu dla środowiska, autentyczności i świeżości produktów.

Save By Booking SRL działa w przejrzysty sposób w kwestii procesu sprzedaży, kosztów i organizacji (wszystkie informacje umieszczone są na platformie), a także wspiera tworzenie się więzi społecznych wokół tematu żywności ekologicznej.
Aby wspierać małe przedsiębiorstwa, pomaga Producentom - Przetwórcom promując ich produkty i dzieląc się z klientami ich historią. Poprzez sprzedaż w "Partiach"sprawia, że ekologiczne produkty wysokiej jakości, produkowane przez małe gospodarstwa, stają się łatwo dostępne dla większej ilości osób, a sam wkład producentów w ten proces jest ograniczony do minimum.

bio.savebybooking to platforma umożliwiająca bezpośredni kontakt Klienta z Producentem, której głównym założeniem jest solidarność i szacunek wobec środowiska naturalnego.
Proces zakupu wpływa na optymalizację pracy (dzięki sprzedaży w "Partiach" ), redukcję odpadów (oraz czasu i niesprzedanych zasobów), odpowiednie ceny ( ustalone przez Producentów i gwarantowane przez "Partię" produkcyjną), autentyczność i świeżość produktów (gwarantowaną przez produkcję „na bieżąco”).

Save By Booking SRL pełni rolę promotora, dostawcy usług i, poprzez platformę oraz cały zachodzący na niej proces, przybliża i przekazuje władzę w ręce Producentów i Konsumentów.
Producenci dostarczają swoje ekologiczne produkty bezpośrednio do Konsumentów, zmniejszając tym samym wydatki związane z magazynowaniem, dystrybucją i marketingiem.

Celem savebybooking.pl jest szerzenie sprawiedliwego handlu, gdzie kombinacja technologii i zrównoważonego rolnictwa ekologicznego pozwala na kreowanie zdrowszego świata, gdzie ludzie odżywiają się coraz lepiej i mogą się rozwijać, zachowując przy tym pełną autonomię.

Save By Booking SRL wyznaje zasadę, że należy szanować potencjał każdego członka swojego zespołu, skupiając swoją uwagę na działalności Klienta i pracy Producenta.
Celem platformy jest minimalizowanie stałych wydatków (brak magazynów, biura), nie obciążając przy tym swoimi kosztami cen sprzedaży.