ZALOGUJ SIĘ

Polityka prywatności

Oświadczenie o prywatności

To Oświadczenie o prywatności wchodzi w życie po zaakceptowaniu go przez wszystkich użytkowników, którzy zaakceptowali go podczas rejestracji konta na platformach należących do Save By Booking SRL ( savebybooking.pl, savebybooking.it, savebybooking.pl, savebybooking.co.uk, savebybooking.uk,... savebybooking.pl, savebybooking.it) oraz od 25 maja 2018 r. dla wszystkich pozostałych użytkowników.

W przypadku nierozwiązanych wątpliwości dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, na które nie udzielono satysfakcjonującej odpowiedzi, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty email gdpr@savebybooking.com

Save By Booking SRL dba o prywatność swoich użytkowników. Niniejsze Oświadczenie o prywatności („Oświadczenie o prywatności”) określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Zakres stosowania

Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron, aplikacji, usług i narzędzi Save By Booking SRL (zbiorczo zwanych „Usługami”), w których znajdują się odniesienia do niniejszego dokumentu, bez względu na sposób, w jaki z nich korzystasz, w tym poprzez korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych.
więcej informacji


Dane osobowe, które gromadzimy

Co to są dane osobowe
Dane osobowe to dane odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub na podstawie jednego lub więcej czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej.

.
Dane osobowe nie uwzględniają danych podanych anonimowo lub zagregowanych w sposób uniemożliwiający identyfikację określonej osoby, niezależnie od tego, czy wykorzystywanych łącznie z innymi informacjami czy w jakikolwiek inny sposób.
Gromadzimy Twoje dane osobowe, podczas korzystania z naszych Usług.
więcej informacji

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
Dane osobowe, które gromadzimy, są przez nas wykorzystywane do: świadczenia i udoskonalania naszych Usług, zapewniania spersonalizowanych treści w serwisach, kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z kontem i naszymi Usługami, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, prezentowania wybranych treści reklamowych i marketingowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków.
Sprawdź szczegóły


Opcje wyboru co do sposobu przetwarzania danych osobowych

Możesz wybrać sposób, w jaki Save by Booking SRL przetwarza twoje dane osobowe w celu komunikacji, wysyłania spersonalizowanych komunikatów marketingowych i reklam oraz decydowania, czy pozostać w kontakcie z kontem. Możesz zarządzać ustawieniami komunikacji email w Ustawieniach powiadamiania na stronie PROFIL Save By Booking SRL. Funkcja pozwala także określić ustawienia dotyczące komunikacji z innymi użytkownikami, a także preferencje otrzymywania biuletynów i ofert promocyjnych.
więcej informacji

Dostęp, poprawianie i usuwanie Twoich danych osobowych

Możesz wyświetlać, sprawdzać i zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się do swojego konta. Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub są nieprawidłowe, prosimy o ich niezwłoczne zaktualizowanie. Zmiana lub usunięcie postu po jego publicznym opublikowaniu może nie być możliwa.
Będziemy egzekwować wszelkie ustawowe prawa w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ich modyfikowania lub usuwania. Aby złożyć wniosek o dostęp i sprawdzić wysokość ewentualnych opłat (o ile są dozwolone na mocy przepisów stosownego prawa krajowego), skontaktuj się z nami zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w części Kontakt z nami. W przypadkach dozwolonych na mocy stosownego prawa krajowego możemy nie udzielić dostępu do Twoich danych osobowych, jak również odmówić ich edycji lub usunięcia. Powiadomimy Cię o przyczynach odmowy.
Jeśli zażądasz zaprzestania przetwarzania niektórych lub wszystkich danych osobowych, które Cię dotyczą albo wycofasz zgodę (jeśli dotyczy) na ich przetwarzanie lub ujawnianie przez nas danych osobowych na potrzeby określone w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, możemy nie mieć możliwości świadczenia wszystkich Usług i zapewnienia obsługi klienta na poziomie oferowanym innym użytkownikom i określonym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności oraz Umowie z użytkownikiem.
Na Twój wniosek, usuniemy Twoje konto oraz przetwarzane dane osobowe tak szybko, jak to będzie możliwe, na podstawie działań na koncie i zgodnie z przepisami stosownego prawa krajowego.
więcej informacji


W jaki sposób możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Save By Booking SRL może udostępniać Twoje dane osobowe firmom zewnętrznym, które świadczą usługi lub współpracują z Save By Booking SRL. Ujawnienie danych może być wymagane w celu zapewnienia Ci dostępu do naszych Usług, spełnienia wymagań prawnych, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem, podejmowania działań marketingowych i reklamowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań związanych z naszymi Usługami oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków. Ujawniane informacje osobiste ograniczamy do minimum niezbędnego do osiągnięcia określonego celu. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych, osobom trzecim do celów marketingowych.
więcej informacji


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do świadczenia żądanych przez Ciebie Usług lub przez okres niezbędny z innych ważnych powodów, takich jak zobowiązania prawne, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych zasad.


Pliki cookies & podobne technologie

Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe lub korzystasz naszych usług, aplikacji, narzędzi i systemów komunikacji, Save By Booking SRL lub nasi upoważnieni dostawcy usług mogą wykorzystywać pliki cookies lub podobne technologie do zapewnienia sprawnego, bezpiecznego i komfortowego funkcjonowania Usług oraz do celów reklamowych i marketingowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie n/t plików cookie.


Jak chronimy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są zabezpieczone za pomocą technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko utraty, niewłaściwego wykorzystania, nieupoważnionego dostępu do danych osobowych, ich ujawnienia oraz zmiany. Stosowane systemy bezpieczeństwa obejmują zapory ogniowe, wirtualne mechanizmy kontroli dostępu w centrach danych Amazon Web Services oraz kontrole w celu umożliwienia dostępu do danych osobowych.


Inne ważne informacje dotyczące prywatności

W tej sekcji opisano niektóre ważne dodatkowe informacje dotyczące prywatności związane z korzystaniem z naszych Usług.
więcej informacjiZakres stosowania

Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron, aplikacji, usług i narzędzi eBay (zbiorczo zwanych „Usługami”), w których znajdują się odniesienia do niniejszego dokumentu, bez względu na sposób, w jaki z nich korzystasz, w tym poprzez korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych.

Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie również do świadczenia usług Save By Booking SRL za pośrednictwem aplikacji, stron internetowych, usług i narzędzi naszych partnerów, w których znajdują się odniesienia do niniejszego dokumentu oraz w których są publikowane oferty sprzedaży, zawartość ofert i reklamy ofert sprzedaży użytkowników, zgodnie z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Możemy w dowolnym momencie wprowadzać zmiany do Oświaczenia o prywatności, publikując zmienioną wersję dokumentu na stronie internetowej oraz informacje o wejściu w życie tych zmian. Otrzymasz stosowne powiadomienie poprzez na stronie w sekcji "PROFIL" lub email o wprowadzeniu zmian do Oświadczenia o prywatności.Dane osobowe, które gromadzimy

Zbieramy dane osobowe od Ciebie i z urządzeń (w tym mobilnych), których używsza podczas korzystania z naszych Usług, zakładania u nas konta, przekazywania nam danych w formularzach internetowych, uaktualniania lub dodawania danych na swoim koncie, uczestniczenia w dyskusjach społeczności, korzystania z czatu lub w toku prowadzenia z nami korespondencji w związku z naszymi Usługami.

Niektóre z tych danych, np. te umożliwiające zidentyfikowanie Cię, są konieczne do korzystania z naszych Usług. Podawanie wszystkich pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale niektóre z nich mogą być konieczne skorzystanie z naszych Usług, takich jak dane, w celu stworzenia potrzeb lub potrzeb, zakupu lub sprzedaży, które są niezbędne do zakończenia transakcji.

Możemy także gromadzić dane osobowe z innych źródeł, jak opisane poniżej.

Dane osobowe, które podajesz korzystając z naszych Usług lub gdy zakładasz u nas konto

 • Dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonu lub adresy email, które podajesz podczas zakładania u nas konta.
 • Informacje związane z licytowaniem, kupowaniem i sprzedażą, które podajesz nam podczas transakcji, lub inne dane dotyczące transakcji lub dane które są powiązane z kontem w wyniku zawieranych przez Ciebie transakcji.
 • Inne dane, które generujesz lub które są powiązane z kontem (np. rezerwowanie produktów lub produktów, które przeglądasz, tworzenie potrzeb i produktów, które obserwujesz).
 • Informacje związane z licytowaniem, kupowaniem i sprzedażą, które podajesz nam podczas transakcji, lub inne dane dotyczące transakcji lub dane które są powiązane z kontem w wyniku zawieranych przez Ciebie transakcji.
 • Adres pocztowy, dane rozliczeniowe i inne dane wykorzystywane do zakupu lub wysłania przedmiotu, a także informacje, czy usługa wysyłkowa jest świadczona w ramach jednego z naszych programów, informacje wymagane do odpraw celnych (takie jak NIP lub inne numery identyfikacji) oraz odpowiednie informacje dotyczące wysyłki (takie jak numery w systemach monitorowania i aktualizacje związane z monitorowaniem przesyłek).
 • W niektórych przypadkach w naszych Usługach możesz podawać informacje o swoim wieku, płci, zainteresowaniach i ulubionych.
 • Możesz także podawać nam inne informacje w formularzach online, podczas aktualizowania lub dodawania informacji na swoim koncie, w dyskusjach społeczności, na czatach, podczas rozwiązywania sporów lub w ramach jakiejkolwiek innej korespondencji z Save By Booking SRL dotyczącej naszych Usług.
 • Informacje dodatkowe, które na mocy stosownego prawa krajowego musimy zbierać i przetwarzać w celu zidentyfikowania użytkownika lub weryfikacji zebranych przez nas informacji.

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie, gdy korzystasz z naszych Usług lub zakładasz u Save By Booking SRL konto

 • Zbieramy także informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług oraz jakie są Twoje preferencje reklamowe i w zakresie komunikacji z Save By Booking SRL. Te informacje pobieramy z urządzeń (w tym mobilnych), za pomocą których korzystasz z naszych Usług. Informacje te obejmują:
 • Dane na komputerze i połączeniu, na przykład statystyki dotyczące odsłon, ruchu przychodzącego i wychodzącego, źródłowych adresów URL, danych reklamy, adresu IP, historii przeglądarki i danych dziennika sieci.

Dane osobowe, które gromadzimy przy użyciu plików cookies i podobnych technologii

 • Używamy plików cookies, sygnałów web beacon, niepowtarzalnych identyfikatorów i podobnych technologii do zbierania informacji o odwiedzanych stronach, klikanych łączach i innych działaniach, które podejmujesz w ramach naszych Usług, reklam lub komunikacji pocztą email.
 • Więcej informacji o stosowaniu tych technologii i sposobach ich kontrolowania znajdziesz na Pliki cookies & podobne technologie.

Dane osobowe zbierane z innych źródeł

 • Możemy uzupełniać zbierane dane osobowe, danymi uzyskanymi od firm zewnętrznych oraz dodawać je do danych o Twoim koncie. Możemy na przykład zbierać i wykorzystywać dostępne publicznie dane demograficzne, dodatkowe dane kontaktowe, informacje o zdolności kredytowej oraz informacje z biur kredytowych, zgodnie z przepisami stosownego prawa krajowego
 • Media społecznościowe. Możemy zezwolić na udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych oraz korzystanie z serwisów społecznościowych do utworzenia konta lub połączenia go z odpowiednim serwisem społecznościowym. Te serwisy społecznościowe mogą przyznawać nam automatyczny dostęp do przechowywanych przez nie Twoich danych osobowych (na przykład twoje imię, nazwisko, adres email i identyfikator społecznościowy). Jeśli udostępniasz nam jakąkolwiek stronę z materiałami wideo, oznacza to, że zgodę na udostępnianie przez nas informacji o oglądanych filmach serwisom społecznościowym lub uzyskiwanie przez nas takich informacji z takich serwisów przez co najmniej dwa lata lub do chwili cofnięcia udzielonej zgody. lub usuń link do strony mediów społecznościowych. Zakres udostępnianych nam informacji możesz określić w ustawieniach prywatności odpowiednich mediów społecznościowych, a uprawnienia, które nam przyznajesz, pozwalają nam na dostęp do Twoich informacji osobistych, są przechowywane w odpowiednich serwisach społecznościowych. Jeśli powiążesz konto zarządzane przez serwis społecznościowy z kontem Save By Booking SRL i udostępnisz nam dostęp do tych danych, oznacza to, że wyrażasz zgodę abyśmy zbierali, wykorzystywali i przechowywali dane osobowe przekazywane przez serwisy społecznościowe zgodnie z warunkami niniejszego Oświadczenia o prywatności. Możemy też używać wtyczek i innych technologii dostępnych w witrynach mediów społecznościowych. Jeśli klikniesz łącze udostępnione przez wtyczkę sieci społecznościowej, oznacza to dobrowolne połączenie się z tą witryną społecznościową.
 • Jeśli chcesz nam przekazać dane osobowe dotyczące innych osób, możesz to zrobić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotów tych danych osobowych. Powinieneś(powinnaś) poinformować taki podmiot, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i przechowujemy dane osobowe w świetle zapisów naszego Oświadczenia o prywatności.


Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy do różnych celów związanych ze świadczeniem naszych Usług biznesowych i na podstawie rozmaitych regulacji prawnych dotyczących ich przetwarzania. Poniżej znajduje się podsumowanie informacji o sposobach i podstawach prawnych wykorzystywania danych osobowych użytkowników.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do podpisywania umów i realizowania ich postanowień, do świadczenia Usług, do wypełniania zobowiązań prawnych, do chronienia Twoich ważnych interesów lub – w razie potrzeby – w interesie publicznym. Obejmuje to:

 • świadczenie usług w zakresie przetwarzania płatności i zarządzania kontem, realizowanie, monitorowanie i usprawnianie naszych Usług, zapewnianie bezpieczeństwa i sprawnego działania Usług, dostosowywanie zawartości serwisu do Twoich potrzeb i preferencji na podstawie podejmowanych przez Ciebie działań;
 • kontaktowanie się z Tobą w sprawach związanych z kontem, w celu rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, pobierania opłat lub z innych powodów w ramach obsługi klienta.
  • Kontaktując się z Tobą w celach opisanych wyżej, możemy korzystać z poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS, poczty tradycyjnej oraz wiadomości push na urządzeniach mobilnych.
  • W przypadku kontaktu telefonicznego w celu zapewnienia odpowiedniej efektywności możemy wykorzystywać automatycznie wybierane lub wstępnie nagrane połączenia i wiadomości tekstowe, obowiązującymi przepisami prawa.
 • świadczenie innych usług zamówionych przez Ciebie zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zbierania informacji.
 • Możemy wykorzystywać dane geolokalizacyjne w celu świadczenia usług odpowiednich dla określonej lokalizacji (takich jak reklamy, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści).
 • Wykrywanie, badanie i ograniczanie przypadków oszustw, naruszeń bezpieczeństwa lub innych potencjalnie zakazanych lub niezgodnych z prawem działań oraz zapobieganie występowaniu takich przypadków.
 • Egzekwowanie postanowień Umowy z użytkownikiem, niniejszego Oświadczenia o prywatności lub innych zasad, jak również monitorowanie ograniczeń dotyczących wystawiania, kupowania i sprzedawania poza stronami Save By Booking SRL oraz komunikacji między użytkownikami pod kątem naruszeń naszych zasad lub obowiązujących przepisów.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do realizowania naszych uzasadnionych interesów, o ile Twoje prawa i wolności nie są względem nich nadrzędne. Wdrożyliśmy środki kontroli w celu równoważenia naszych interesów z Twoimi prawami. Obejmuje to:

 • Udoskonalanie naszych Usług, np. poprzez weryfikowanie zgłoszeń użytkowników o zablokowanych lub uszkodzonych stronach w celu identyfikowania i naprawiania błędów oraz poprawiania komfortu korzystania z Usług.
 • Personalizowanie, analizowanie i udoskonalanie komunikacji reklamowej na podstawie Twoich preferencji.
 • Kontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej w celu oferowania kuponów, zniżek i promocji specjalnych, zbierania opinii z wykorzystaniem ankiet i kwestionariuszy, a także celem informowania o naszych Usługach, zgodnie z prawem właściwym.
 • Kontaktowanie się z Tobą w sprawach dotyczących interesu publicznego lub innych bieżących wydarzeń związanych z możliwością korzystania przez Ciebie z naszych Usług.
 • Dostarczanie ukierunkowanej komunikacji marketingowej, informacji o aktualizacjach usług i ofertach promocyjnych zgodnie z Twoimi ustawieniami powiadamiania.
 • Mierzenie skuteczności naszych kampanii marketingowych realizowanych pocztą email (np. poprzez analizę odwiedzin i kliknięć).
 • Mierzenie wyników sprzedawców (np. przez wykorzystanie informacji o śledzeniu przesyłek, udostępnianych przez sprzedawców i przewoźników na Save By Booking SRL).
 • Monitorowanie i poprawianie bezpieczeństwa informacji w naszych witrynach i aplikacjach mobilnych.

Za Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do:

 • prezentowania materiałów marketingowych przez telefon, email, SMS lub czat;
 • prezentowania materiałów marketingowych osób trzecich;
 • dostosowywania reklam osób trzecich, które możesz widzieć na ich stronach internetowych;
 • pozyskiwania danych dotyczących geolokalizacji w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji tylko jeśli aktywowałeś odpowiednią funkcję za pośrednictwem przeglądarki.
 • Możemy używać Twoich danych wrażliwych do celów realizowania transakcji w wybranych kategoriach.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przekazywanie swojej woli pocztą dogdpr@savebyboking.com .

Możemy wykorzystywać technologie do automatycznego profilowania lub podejmowania decyzji. Nie będziemy podejmować automatycznych decyzji w ważnych dla Ciebie sprawach, chyba że podjęcie takiej decyzji jest konieczne do wywiązania się z umowy z Tobą, mamy Twoją zgodę na podjęcie decyzji lub przepisy prawa nakładają na nas obowiązek użycia automatycznych technologii.Opcje wyboru co do sposobu przetwarzania danych osobowych

Ustawienia powiadamiania

Możesz zarządzać ustawieniami komunikacji email w Ustawieniach powiadamiania na stronie PROFIL Save By Booking SRL. Funkcja pozwala także określić ustawienia dotyczące komunikacji z innymi użytkownikami, a także preferencje otrzymywania biuletynów i ofert promocyjnych.

Marketing

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać od nas materiałów marketingowych, możesz zrezygnować z ich subskrypcji, klikając łącze w otrzymanej wiadomości email; zmieniając ustawienia powiadamiania na stronie Save By Booking SRL PROFIL, określając ustawienia powiadamiania przy użyciu metody opisanej w bezpośredniej komunikacji od nas lub kontaktując się z nami w sposób wskazany w poniższej sekcjiKontakt z nami. Wskazujemy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotom trzecim.

Stałe zalogowanie

Gdy zalogujesz się do swojego konta w naszych Usługach, możemy zapewnić opcję niewylogowywania przez określony czas. Jednak o ile korzystsz z publicznego lub współużytkowanego komputera, nie zalecamy korzystania z tej opcji. Podczas tego okresu użytkownicy komputera/przeglądarki będą mieli dostęp do większości funkcji konta i określonych działań bez konieczności ich dodatkowej autoryzacji. Działania, które możesz podejmować bez dodatkowego zalogowania się, mogą obejmować:

 • Twórz oferty, dokonuj rezerwacji, kupuj i proponuj poszukiwane produkty(potrzeby)
 • Realizowanie transakcji i dodawanie przedmiotów do potzreby
 • Zakupy z użyciem płatności PayPal w opcji szybszej realizacji transakcji (bez rejestracji)
 • Wyświetlanie nagłówka działań
 • Wyświetlanie strony PROFIL Save By Booking SRL
 • Wyświetlanie i edytowanie listy obserwowanych przedmiotów lub szczegółów zamówienia
 • Wyświetlanie strony profilu
 • opublikuj informacje zwrotne na temat zakupionych produktów
 • Prowadzenie działań posprzedażowych, takich jak wystawianie opinii, anulowanie zamówień, prośby o zwrot i zgłaszanie roszczeń

W przypadku podjęcia próby zmiany hasła, nazwy użytkownika, aktualizacji innych danych konta lub działań niewymienionych na liście powyżej, system wyświetli prośbę o podanie hasła.

Aby zakończyć sesję, prosimy o wylogowanie się oraz/lub wyczyścić pliki cookies. Jeżeli masz ustawione w przeglądarce odpowiednie opcje zabezpieczeń, do wylogowania się wystarczy zamknąć przeglądarkę. Jeżeli korzystasz z publicznego lub współużytkowanego komputera, w celu ochrony konta i informacji osobistych zalecamy wylogowanie się lub wyczyszczenie plików cookies po zakończeniu korzystania z naszych Usług.W jaki sposób możesz sprawdzić i poprawić swoje dane osobowe

Dostęp, poprawianie i usuwanie Twoich danych osobowych

Możesz wyświetlać, sprawdzać i zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się do swojego konta. Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub są nieprawidłowe, prosimy o ich niezwłoczne zaktualizowanie. Zmiana lub usunięcie postu po jego publicznym opublikowaniu może nie być możliwa.

Będziemy egzekwować wszelkie ustawowe prawa w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ich modyfikowania lub usuwania. Aby złożyć wniosek o dostęp i sprawdzić wysokość ewentualnych opłat (o ile są dozwolone na mocy przepisów stosownego prawa krajowego), skontaktuj się z nami zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w części Kontakt z nami. W przypadkach dozwolonych na mocy stosownego prawa krajowego możemy nie udzielić dostępu do Twoich danych osobowych, jak również odmówić ich edycji lub usunięcia. Powiadomimy Cię o przyczynach odmowy.

Jeśli zażądasz zaprzestania przetwarzania niektórych lub wszystkich danych osobowych, które Cię dotyczą albo wycofasz zgodę (jeśli dotyczy) na ich przetwarzanie lub ujawnianie przez nas danych osobowych na potrzeby określone w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, możemy nie mieć możliwości świadczenia wszystkich Usług i zapewnienia obsługi klienta na poziomie oferowanym innym użytkownikom i określonym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności oraz Umowie z użytkownikiem.

Na Twój wniosek, usuniemy Twoje konto oraz przetwarzane dane osobowe tak szybko, jak to będzie możliwe, na podstawie działań na koncie i zgodnie z przepisami stosownego prawa krajowego.


Zgodnie z wymogami Artykułu 15 Regulaminu, możesz uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, zażądać korekty i aktualizacji, jeśli są one niepełne lub błędne, zażądać anulowania, jeśli zbieranie zostało dokonane z naruszeniem prawa lub przepisów, a także przeciwstawić się leczeniu uzasadnione i konkretne powody.

W szczególności poniżej zamieszczamy listę wszystkich twoich praw, które możesz w dowolnym momencie wykorzystać w stosunku do administratora danych i / lub wspólnych kontrolerów danych:

Prawo dostępu przysługujące podmiotowi danych: Podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora, na wniosek złożony w dowolnym momencie, potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe odnoszące się do niego. W przypadku przetwarzania takich danych osobowych administrator przekazuje następujące informacje:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie przedmiotowych danych osobowych;
 3. cele przetwarzania;odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe mają być lub zostały ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich;
 4. okres przechowywania danych osobowych;
 5. istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych odnoszących się do podmiotu danych lub prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych;
 6. prawa do złożenia organowi nadzorczemu skargi oraz dane kontaktowe organu nadzorczego;
 7. przekazanie danych osobowych podlegających przetwarzaniu i wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 8. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia, a przynajmniej w takich przypadkach istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenie i oczekiwane konsekwencje takiego przetwarzania dla zainteresowanej strony. Wszystkie te informacje można znaleźć w niniejszej Polityce Prywatności, która będzie zawsze dostępna w sekcji Prywatność każdej z witryn internetowych.

Prawo do poprawienia: Podmiot danych ma prawo do uzyskania przez administratora poprawienia nieścisłych danych osobowych, które go dotyczą. Podmiot danych ma prawo do uzyskania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w drodze sprostowania.

Prawo do bycia zapomnianym i do usunięcia danych: Podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych odnoszących się do niego oraz zaprzestania dalszego rozpowszechniania tych danych, zwłaszcza w odniesieniu do danych osobowych, które zostały udostępnione przez podmiot danych, kiedy był on dzieckiem, jeśli zastosowanie ma jedna z następujących przesłanek:

 1. dane nie są już potrzebne do celów, do których były zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
 2. podmiot danych odwołuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), lub gdy minął okres przechowywania, na który wyrażono zgodę oraz jeśli nie ma już podstawy prawnej przetwarzania danych;
 3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 19;
 4. przetwarzanie danych nie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem z innych powodów.
 5. Administrator niezwłocznie usuwa dane, z wyjątkiem w zakresie, w jakim zatrzymanie danych osobowych jest niezbędne: do wykonywania prawa wolności wypowiedzi zgodnie z art. 80; w celu realizacji interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 81; do celów dokumentacji, statystyki i badań naukowych zgodnie z art. 83; dla wypełnienia spoczywającego na administratorze obowiązku prawnego w zakresie zatrzymania danych osobowych, nałożonego przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego; przepisy prawa państwo członkowskie spełniają cel polegający na realizacji celu publicznego, szanują istotę prawa do ochrony danych osobowych oraz są proporcjonalne do wyznaczonego zgodnego z prawem celu.

Zamiast usuwania, : administrator ogranicza przetwarzanie danych osobowych, jeśli:

 1. podmiot danych kwestionuje ich ścisłość, przez czas pozwalający administratorowi na sprawdzenie ścisłości danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i podmiot danych sprzeciwia się ich usunięciu, wnioskując w zamian o ograniczenie ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do wykonania swojego zadania, ale muszą być one przechowywane do celów dowodowych;
 4. Jeśli sprzeciwiałeś się przetwarzaniu zgodnie z artykułem 21, paragraf 1, Regulaminu i oczekujesz na weryfikację możliwego rozpowszechnienia uzasadnionych przyczyn Kontrolera danych w odniesieniu do twoich motywów. Jeśli ograniczymy do przetwarzania, Twoje dane osobowe przetwarzane, mogą, z wyjątkiem przechowywania, być przetwarzane wyłącznie do celów dowodowych, bądź też za zgodą podmiotu danych, bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź w celu realizacji interesu publicznego. Będziemy Cię powiadomić, w każdym razie, zanim takie ograniczenie jest odwołane.

Prawo przenoszenia danych: Odmiot danych ma prawo, jeśli dane osobowe są przetwarzane w sposób elektroniczny oraz w zorganizowanym i powszechnie używanym formacie, do uzyskania od administratora kopii danych podlegających przetwarzaniu w formacie elektronicznym i zorganizowanym, który jest powszechnie używany i umożliwia dalsze wykorzystywanie przez podmiot danych. Jeżeli podmiot danych przekazał dane osobowe a przetwarzanie opiera się na zgodzie lub umowie, podmiot danych ma prawo do przekazania tych danych osobowych i innych informacji przez siebie przekazanych i przechowywanych w systemie automatycznego przetwarzania danych, do innego systemu, w powszechnie używanym formacie elektronicznym, bez przeszkód ze strony administratora, z którego baz dane osobowe zostają wycofane. W takim przypadku spoczywa na Tobie obowiązek dostarczenia nam wszystkich szczegółów dotyczących nowego administratora danych, któremu zamierzasz przekazać swoje dane osobowe poprzez pisemne upoważnienie.

Prawo do sprzeciwu : możesz w każdej chwili zakwestionować przetwarzanie swoich Danych Osobowych, jeśli zostaną one przetworzone dla celów na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: bez uszczerbku dla przepisów o prawie do odwołania się w każdej innej administracyjnej lub sądowej, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich osobistych prowadzone przez kontrolera danych i / lub współwłaścicielem leczenia odbywa się z naruszeniem zasad i / lub obowiązujące prawodawstwo, możesz złożyć skargę do właściwego Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

 • pisemnie na adres “Save By Booking s.r.l., 60, CORSO BUENOS AIRES - MILANO (MI), Włochy cap 20124 “;
 • wysyłając pod adresem email gdpr@savebybooking.com do szczególnej uwagi Biura Prywatności Save By Booking

W jaki sposób możemy udostępniać Twoje dane osobowe

W jaki sposób możemy udostępniać Twoje dane osobowe

 • Partner Save By Booking SRL, które mogą korzystać z nich do :
  • dostarczania połączonych treści i usług (jak rejestracja, obsługa transakcji i obsługa klienta)
  • pomoc w wykrywaniu przypadków potencjalnych oszustw i innych niezgodnych z prawem działań oraz w zapobieganiu takim przypadkom; reagowanie na naruszenia postanowień Umowy z użytkownikiem i naruszenia bezpieczeństwa danych;
  • udoskonalanie produktów, usług, aplikacji, narzędzi i komunikacji marketingowej tych podmiotów.
 • Partnerzy – dostawcy usług i instytucje finansowe:
  • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług, przetwarzaniu płatności, wykrywaniu, analizowaniu i ograniczaniu działań potencjalnie niezgodnych z prawem, naruszeń Umowy z użytkownikiem, naruszeń bezpieczeństwa, oszustw oraz w zapobieganiu występowania tych przypadków, a także w ściąganiu należności, prowadzeniu programów lojalnościowych, obsłudze kart kredytowych pod wspólną marką i innych działaniach biznesowych.
  • Dostawcy zewnętrzni, którzy współpracują z nami przy sprzedaży swoich produktów.
  • Zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe, które mogą oferować Ci produkty finansowe, mogą używać takich danych w celu zapewnienia wspólnych treści i usług (jak rejestracja, obsługa transakcji i obsługa klienta). Takie zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe będą wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych tylko pod warunkiem, że zdecydujesz się na korzystanie z ich usług.
  • Zewnętrzni przewoźnicy (np. FERMOPOINT, SDA), którym udostępniamy adres wysyłkowy, informacje kontaktowe i informacje o śledzeniu przesyłki na potrzeby dostarczenia zakupionych przedmiotów i innej komunikacji związanej z dostawami.
  • Zewnętrzni dostawcy witryn, aplikacji, usług i narzędzi, z którymi współpracujemy w zakresie publikowania lub reklamowania Twoich materiałów na ich stronach internetowych lub w ich aplikacjach, usługach i narzędziach. Przekazywanie zewnętrznym dostawcom usług informacji osobistych wraz z treścią Twoich ofert sprzedaży podlega warunkom umowy ograniczającej wykorzystanie informacji osobistych przez zewnętrznego dostawcę usług do minimum niezbędnego do wypełnienia warunków umowy z nami oraz zobowiązującej go do odpowiedniego zabezpieczenia tych informacji. Zewnętrzni dostawcy usług nie mogą sprzedawać, dzierżawić, ani w żaden inny sposób przekazywać dane osobowe zawartych w Twoich ofertach sprzedaży osobom trzecim.
 • Organy wymiaru sprawiedliwości, postępowania sądowe oraz inne cele dozwolone przez prawo:
  • W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń praw innych osób w ofertach sprzedaży lub innych treściach, a także w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa.
  • Organom ścigania lub innym agencjom rządowym lub upoważnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem działania niezgodnego z prawem, a także w związku z jakimikolwiek działaniami, które mogłyby narazić Save By Booking SRL , Ciebie lub innego użytkownika naszych usług na odpowiedzialność prawną. Ujawnimy wyłącznie informacje odpowiednie w kontekście dochodzenia, takie jak imię i nazwisko, miejscowość, stan, kod pocztowy, numer telefonu, adres email, historię nazwy użytkownika, adres IP, skargi związane z oszustwami oraz historię licytowania i oferty sprzedaży.
  • Biurom i instytucjom kredytowym zgodnie ze stosownym prawem krajowym (np. informacje o opóźnieniu lub brakującej płatności lub innych zdarzeniach na koncie, które mogą być uwzględnione w Twoich danych kredytowych).
  • Osobom trzecim uczestniczącym w postępowaniu prawnym, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub w związku z inną ważną procedurą prawną, albo kiedy Save By Booking SRL w dobrej wierze uzna, iż ujawnienie tych danych jest konieczne do zapobieżenia powstaniu szkód dla zdrowia fizycznego, strat finansowych lub do zgłoszenia podejrzenia nielegalnej działalności.
 • Inni użytkownicy Save By Booking SRL zgodnie z Twoimi preferencjami lub wykorzystaniem naszych Usług
  • Kiedy zawierasz transakcje z innym użytkownikiem, może on poprosić o informacje niezbędne do zrealizowania transakcji, takie jak Twoje imię i nazwisko, identyfikator konta, dane kontaktowe, adres wysyłkowy i rozliczeniowy oraz inne dane niezbędne do zapewnienia rzetelności i bezpieczeństwa transakcji, a Save By Booking SRL może udzielić takich informacji.
  • W przypadku wstrzymania, niepowodzenia lub unieważnienia transakcji możemy także podać innemu użytkownikowi szczegóły nieudanej transakcji
  • Inny użytkownik otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystać je wyłącznie do celów związanych z transakcją. Inny użytkownik nie może kontaktować się z Tobą w celach marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.
 • Możemy ujawnić Twoje dane osobowe spółce PayPal Inc. i podmiotom z grupy PayPal do następujących celów:
  • Wykrywanie, badanie i ograniczanie przypadków działań potencjalnie niezgodnych z prawem, oszustw i naruszeń bezpieczeństwa oraz zapobieganie występowaniu takich przypadków, a także ocena ryzyka i zarządzanie nim, w tym ostrzeganie o wykryciu nielegalnych działań na Twoich kontach Save By Booking SRL lub PayPal;
  • Zapewnienie obsługi klienta, w tym pomoc w zakresie konta i rozstrzygania sporów (np. o rozliczenia lub transakcje);
  • Zapewnienie obsługi kart płatniczych, gdy płacisz za nasze Usługi kartą i korzystanie z usług PayPal w zakresie przetwarzania płatności;
  • Obsługa wysyłki i związanych z nią usług w przypadku zakupów realizowanych przy użyciu systemu PayPal.

Zmiana własności

W przypadku fuzji lub przejęcia Save By Booking SRL przez inną spółkę możemy udostępnić takiemu podmiotowi informacje zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności. W takim przypadku nowo powstały podmiot będzie musiał spełnić warunki Oświadczenia o prywatności w zakresie dotyczącym Twoich danych osobowych. Jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe do celów innych niż opisane w niniejszym Oświadczeniu o prywatności otrzymasz powiadomienie, że zamierzamy wykorzystać Twoje dane do nowych celów.Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Dokładne okresy przechowywania danych osobowych są wskazane w lokalnych załącznikach dotyczących przechowywania danych. Okres przechowywania przez nas informacji osobistych może się znacząco różnić w zależności od świadczonych Usług i wymogów prawnych.

Na okres przechowywania informacji osobistych wpływają zazwyczaj następujące czynniki:

 • Jak długo dane osobowe powinny być przechowywane dla celów świadczenia Usług£
  Obejmuje to zachowanie i poprawianie jakości naszych produktów, zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości biznesowej i finansowej. Ta ogólna zasada stanowi podstawę określania przedziałów czasowych przechowywania danych.
 • Czy wśród danych osobowych są dane osobowe wrażliwe£
  Jeśli tak, zwykle przechowujemy je krócej.
 • Czy udzieliłeś(łaś) nam zgody na przetwarzanie danych przez dłuższy okres£
  Jeśli tak, będziemy przechowywać dane przez okres, na jaki wyrazisz zgodę.
 • Czy jesteśmy zobowiązani prawnie, umownie lub w podobny sposób do przechowywania Twoich danych osobowych£
  Mogą obowiązywać przepisy lokalne nakładające obowiązek przechowywania danych osobowych przez określony czas lub możemy być zobowiązani przez organy administracji państwowej/wymiar sprawiedliwości do zachowania danych na potrzeby dochodzenia lub postępowania sądowego.

Kiedy upłynie okres niezbędnego przechowywania Twoich danych osobowych, zostaną one bezpiecznie zniszczone zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi przechowywania i usuwania danych.Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi udostępnionymi w naszych serwisach lub aplikacjach£

Inni użytkownicy mają dostęp do danych osobowych udostępnianych przez Ciebie na Save By Booking SRL .
Inni użytkownicy mogą na przykład zobaczyć Twoje oferty, zakupy, przedmioty na sprzedaż, kolekcje, sprzedawców i kolekcje, które masz zapisane, witryny sklepów, opinie, oceny i związane z nimi komentarze. Inni użytkownicy mogą także wyświetlać informacje o profilu lub kolekcjach, które zdecydujesz się udostępnić.

Gdy korzystasz z naszych Usług, Twoja nazwa użytkownika może być widoczna i skojarzona z całą Twoją publiczną aktywnośćią na Save By Booking SRL. Powiadomienia wysyłane do innych użytkowników dotyczące podejrzanych działań oraz naruszenia zasad w naszych serwisach zawierają informacje o nazwach użytkowników i określonych przedmiotach/ofertach. Zatem o ile Twoje imię i nazwisko jest powiązane z nazwą użytkownika, osoby, którym ujawniona zostanie Twoja nazwa użytkownika, będą mogły powiązać ją z Twoimani imieniem i nazwiskiem oraz działaniami na Save By Booking SRL .

Ze względu na ochronę prywatności zezwalamy jedynie na ograniczony dostęp do danych kontaktowych, wysyłkowych i finansowych innych użytkowników, w zakresie koniecznym do zrealizowania transakcji i płatności. Jednakże użytkownicy zawierający transakcję mają nawzajem dostęp do danych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres email i inne dane kontaktowe oraz wysyłkowe.

Twoja odpowiedzialność w zakresie informacji o transakcjach otrzymywanych w serwisie Save By Booking SRL

Gdy zawierasz transakcję z innym użytkownikiem, możemy umożliwić uzyskanie jego danych osobowych (tj. imię i nazwisko, identyfikator konta, dane kontaktowe, adres wysyłkowy i rozliczeniowy) lub udostępnić takie dane na potrzeby realizacji transakcji. Niezależnie od naszych zobowiązań stajesz się administratorem tych danych. Zachęcamy do poinformowania innego użytkownika o Twoich zasadach ochrony danych oraz szanowania prywatności tej osoby. We wszystkich przypadkach masz obowiązek zachowania zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych i musisz zapewnić innemu użytkownikowi możliwość usunięcia jego informacji z Twojej bazy danych oraz wgląd w informacje, jakie na jego temat przechowujesz i przetwarzasz.

Dane osobowe, do których masz dostęp, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z zawieraniem transakcji lub w związku z innymi usługami oferowanymi na Save By Booking SRL (np. escrow, wysyłka, skargi dotyczące oszustw, komunikacja między użytkownikami), a także do celów, na jakie wyraźnie zezwolił użytkownik, do którego odnoszą się te dane. Wykorzystanie Informacji osobistych innych użytkowników do innych celów jest niezgodne z naszą Umową z użytkownikiem.

Niechciane lub zawierające groźby wiadomości email

Nie tolerujemy niewłaściwego korzystania z naszych Usług. Nie możesz dodawać innych użytkowników do list mailingowych (elektronicznych i tradycyjnych), telefonować do nich, wysyłać im wiadomości tekstowych w celach komercyjnych, nawet jeżeli dany użytkownik kupił od Ciebie produkt, chyba że ten użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie działania. Wysyłanie niechcianych lub zawierających groźby wiadomości email i SMS jest niezgodne z Umową z użytkownikiem. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości email związane z Save By Booking SRL, prześlij je dalej na adresgdpr@savebybooking.com


Narzędzia do komunikacji

Możemy automatycznie skanować wiadomości w poszukiwaniu spamu, wirusów, prób wyłudzeń i innego szkodliwego kodu, a także treści niezgodnych z prawem, zabronionych bądź niezgodnych z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o prywatności, Umowy z użytkownikiem lub innymi zasadami.

Prywatność dzieci

Nasze serwisy są przeznaczone dla ogólnego odbiorcy, nie są kierowane do dzieci. Nie zbieramy świadomie informacji osobistych osób, które są nieletnie w rozumieniu lokalnego prawa krajowego.

Praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez osoby trzecie

To Oświadczenie o prywatności dotyczy tylko wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, które są pozyskiwane i przetwarzane przez nas w związku ze świadczeniem Usług. Gdy ujawniasz swoje dane osobom trzecim lub korzystasz z witryny osoby trzeciej poprzez łącze z naszych Usług, obowiązują zasady i praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji ustalone przez tę osobę trzecią.

Nie możemy zagwarantować prywatności oraz bezpieczeństwa danych przekazywanych przez Ciebie osobom trzecim, dlatego zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi zasadami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa partnera przez zawarciem z nim transakcji i udostępnieniem mu swoich informacji osobistych. Zasada ta dotyczy także osób trzecich, którym ujawniasz swoje informacje osobiste, takich jak licytanci, kupujący i sprzedawcy w naszych serwisach.


Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie, e-mailem do gdpr@savebybooking.com lub tradycyjną pocztą, pisząc na adres Save By Booking S.R.L. - Corso Buenos Aires 60 - 20124 Milano, Włochy

Poza tym, osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego jej dotyczącej.