ZALOGUJ SIĘ

WARUNKI

Ogólne warunki korzystania z serwisu platformie savebybooking.pl

Warunkachi Usług

Save By Booking s.r.l jest firmą, która posiada własności i zarządzaniastrony, www.savebybooking.pl, www.savebybooking.it, www.savebybooking.co.uk, www.savebybooking.pl i powiązane domeny (potem po prostu nazywa się “savebybooking.pl”).
Dostęp do stron savebybooking.pl i korzystanie z nich podlega tym warunkom użytkowania ("Warunki korzystania").

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej wymaga czytania, wiedzy i akceptacji:

Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z systemów monitorowania stron internetowych, które pliki cookie lub kod javascript używane w witrynie, zapoznaj się z regulacjami zawartymi w Polityce prywatności.

Save By Booking SRL, ("Save By Booking") to włoska firma z siedzibą w Corso Buenos Aires 60 - 20124 Milan (MI), zarejestrowana w Mediolańskim Rejestrze Spółek nr. REA MI-2020392; z kapitałem zakładowym w wysokości 30 000 EUR (w pełni opłacony); CF, numer VAT i REJESTRACJA DO REJESTRU FIRM MILANA n. 08361770962. PEC-mail adres: SAVEBYBOOKING@LEGALMAIL.IT - Tel: +39 0256567231

Usługi, do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem strony internetowej, a także wszelkie nowe zastosowania w stosunku do ich obecnego użytkowania, takich jak wprowadzenie nowych usług przez Save By Booking, będą podlegać Ogólnym Warunkom użytkowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Save By Booking nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność i korzystanie z usług.

Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z Save By Booking via e-mail info@savebybooking.com poprzez sekcję "KONTAKT" na stronie internetowej.

Save By Booking nie wysyła reklam i / lub zasymilowanych treści za pośrednictwem poczty e-mail, biuletynów i komunikacji bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności w celu uzyskania informacji na temat naszych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych oraz wszelkich innych informacji prawnych, które powinieneś wiedzieć. Save By Booking może modyfikować lub po prostu aktualizować, według własnego uznania, w całości lub w części, niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, jak również dokumenty w nich określone. Zaktualizowana wersja będzie dostępna do pobrania dla użytkowników na stronie głównej savebybooking.pl od zaraz po przyjęciu i będzie wiążąca jak tylko zostanie opublikowana na stronie internetowej. Dlatego prosimy o regularny dostęp do tej sekcji w celu sprawdzenia publikacji najnowszych i zaktualizowanych ogólnych warunków użytkowania savebybooking.pl.

Należy pamiętać, że Ogólne Warunki Korzystania podlegają regulacjom zawartym w Dekrecie Ustawodawczym. 6 września 2005 r., N. 206 ( „Kod Konsument”) oraz dyrektywy 2011/83 / UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 października 2011 r.

Pamiętaj, że podczas dokonywania zakupu, należy zanotować w pełni i bezwarunkowo zgadzasz się z warunkami określonymi w niniejszej umowie , Dlatego zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej umowy przed rozpoczęciem procesu zakupu.

Nasza działalność

Save by Booking jest właścicielem tej witryny Web i reguluje jego scentralizowanej platformy obrotu (który obejmuje tę witrynę, aplikację mobilną i więcej), gdzie możemy włączyć do naszych lokalnych oddziałów i ROLNICY - WYTWÓRCAMI jedzenie wybraliśmy ( łącznie „PRODUCENT”) możliwość włączenia BIO jedzenie i podobnych ogólnieaktów być zarządzane ze sprzedaży do późniejszego PARTII idących PARTII zakupu w optymalnej partii produkcyjnej.

Jako dostawca platform, umożliwiamy i ułatwiamy rezerwacje i kolejne transakcje na ewentualną AKTYWACJĘ ZAKUPU. Jeśli dokonasz zakupu od sprzedawcy na naszej stronie pojawi się, ich prawa i obowiązki związane z zakupem podlegają warunkom sprzedaży ROLNICY - WYTWÓRCAMI.

Nigdy nie działamy jako kupujący, nigdy jako kultywujący bezpośredni. Zapewniamy miejsce do dokonywania rezerwacji i gdy ROLNICY-WYTWÓRCAMI ustawićswoje oferty i jeśli osiągnie zadaną partię w określonym czasie: zawierania transakcji, które odbierają i przetwarzania płatności. W konsekwencji, umowa na zakup produktów żywnościowych BIO ZAKUPU po aktywacji, będą zawierane wyłącznie między klientem a hodowca transformatora.

W tej chwili, w której klient kupuje bio produktu, zostaną wprowadzone do umowy pomiędzy klientem a firmą od czasu do czasu bezpośrednio dostarczać produkty żywność ekologiczna ( „PRODUCENT”) (patrz warunki sprzedaży ROLNICY - WYTWÓRCAM w celu uzyskania dalszych szczegółów związanych z samym zakupem).

ROLNICY-TRANSFORMATOR będzie odpowiedzialny za sprzedaż, dostawa oraz zarządzanie reklamacji od odbiorców lub jakiejkolwiek innej kwestii wynikających z lub związanych z umowy pomiędzy Klientem a hodowca transformator, chociaż Save by Booking jako promotor będzie interweniować ułatwić rozwiązanie wszystkich problemów, które mogą się pojawić.

Warunkachi warunków korzystania z platformy savebybooking.pl

Nasza polityka handlowa

Misja Save by Booking jest podłączenie bezpośrednio klientów (konsumentów) oraz rolników-transformatory (PRODUCENCI) z logicznym Booking (rezerwować) przed uprawą - produkcja - programowania, aby wiele partii (produkty nie / ilość) do zakupu, dzięki czemu możemy zaoferować najlepszy stosunek ceny do jakości eliminuje wszelkiego rodzaju odpadów oraz optymalizacji oszczędności energii i zasobów w trakcie uprawy, produkcji, transport, marketing i przechowywanie.

Wszystko to jest możliwe dzięki dynamicznej metodzie marketingowej, która dzięki systemowi autopromocji nagradza pierwszych KLIENTÓW, którzy sprzyjają upowszechnianiu ofert.

Grupując szereg zamówień, równa optymalnej PARTIA upraw produkcji, staje się możliwe wprowadzenie znacznych oszczędności i przekazać te oszczędności na samych konsumentów sprzyjanie jakościowej zawartości produktów.

Celem Save by Booking jest oferowanie stronę internetową, gdzie klient może zarezerwować i kupić jedzenie BIO jak przedstawiono wcześniej, w rzeczywistej zgodności z ekologicznego świata i bez marnotrawstwa energii i zasobów.

Jako klient oznacza każdąstronę zainteresowanądo korzystania savebybooking.pl na badania i ewentualnie do dokonywania rezerwacji i / lub zakupu produktów spożywczych oferowanych w samym zakładzie.

Save by Booking będzie, w przeciwnym razie, nie uwzględniać REZERWACJI/ ZAKUPY savebybooking.pl od osób, które nie korzystają z witryny odpowiednio. Posiadanie satysfakcjonującego systemu rezerwacji / zakupu w pierwszych punktach cenowych jest ograniczone do możliwości wielokrotnych rezerwacji w tym samym przedziale cenowym, aby uniknąć niewłaściwego korzystania z usługi.

Zakres użytkowania i zakazy

Mogą uzyskać dostęp do tej strony tylko za pośrednictwem naszej aplikacji za pomocą standardowych przeglądarek internetowych i aplikacji mobilnych i podobne do użytkowników końcowych, ale nie mają dostęp za pośrednictwem robotów, pająków, przeglądarka offline, do zastosowań naukowych lub znajdowanie lub inne urządzenia, narzędzia lub procesy, ręczne lub automatyczne, w celu pobierania, indeksowania lub przeprowadzania eksploracji danych na naszej Stronie, także poprzez skrobanie lub spidering. W drodze wyraźnego wyjątku powyżej, ale tego zwolnienia, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez nas poszukiwanie publicznych operatorów silnik może użyć pająki na kopiowanie materiałów ze strony internetowej wyłącznie w celu tworzenia indeksów publicznych materiałów, ale nie do tworzenia pamięci podręcznej lub archiwa takich materiałów. Możemy, według własnego uznania, prawo, aby zapobiec jakiejkolwiek osoby do używaniawitrynie savebybooking.pl i podobnych domen i usługi (lub jego część) nieprawidłowo.

Rejestracji i wymogi

Aby mieć dostęp do większości funkcji (np Rezerwować - Kupno - Sprzedaż - tworzenie DESIRE - przypisać Lubię to!) naszego serwisu trzeba będzie się zarejestrować.

Rejestracja jako klient będzie można monitorować swoje rezerwacje, zakupy, życzenia i łatwy dostęp bez konieczności wprowadzić informacje o każdym razem, gdy chcesz zarezerwować produktem.

Zarejestrować się jako klient, należy obowiązkowo podać:

Po zabiegu będziesz otrzymywać e-mail z link do kliknięcia, aby aktywować konto KLIENTA.

Aby dokonać rezerwacji / zakupu należy podać następujące informacje wymagane do wysyłki produktu:

 • Imię:
 • Nazwisko:
 • Adres:
 • Miasto:
 • Kraj:
 • Stan / Prowincja:
 • Kod pocztowy:
 • Telefon:

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia nowa REJESTRACJA lub anuluj konto w dowolnym momencie i zweryfikuj adresy e-mail, aby zweryfikować konta w przypadku, gdy uważamy, że użyto nieprawidłowych adresów e-mail.

W przypadku, gdy wyniki są adresami e-mail, które zostały zarejestrowane na tymczasowy adres e-mail, mogą zostać anulowane przez nas bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta każdego użytkownika, który jest niezgodny z niniejszą Umową oraz warunków stosowania, w tym w przypadkach, gdy okaże się, że użytkownik korzysta IP (Internet Protocol) typ serwera proxy dla omacku, aby ukryć stosowanie więcej koncie rejestracyjnym, albo udawać, że znajduje się w innym kraju niż ten, w którym faktycznie zamieszkuje, lub powodować zaburzenia w żaden sposób do działania serwisu lub usługi.

Jeśli użyjesz więcej niż jednego loginu, w przypadku, gdy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek działania przeciwko Tobie, możemy podjąć działania przeciwko wszystkim Twoim kontom.

Uważają, że w trakcie procesu rejestracji, należy także podać nam swoje hasło i hasło, aby was do zachowania poufności i powiadomić nas niezwłocznie jeśli nieautoryzowana osoba trzecia staje się świadomy lub w przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia e-mail lub innego naruszenia bezpieczeństwo, które znasz.

Z takim REJESTRACJI zaakceptować fakt, że Save by Booking nie będzie ponosić odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, w przypadku gdy osoba będąca w posiadaniu hasła wykorzystania i / lub przeprowadzają transakcje przez naszego serwisu oraz na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że , w przypadku gdy nie będziesz zachowywał

swojego hasła w tajemnicy, ponosisz całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje, które pociąga za sobą takie działanie.

Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje podane w czasie rejestracji, a zawarte w koncie w okresie obowiązywania niniejszej umowy są prawdziwe, kompletne i aktualne i że chcesz poinformować nas niezwłocznie o wszelkich zmianach tych informacji poprzez aktualizację same informacje na swoim koncie. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie, czy PRODUKTY lub informacje udostępnione za pośrednictwem obiektu Strony Twojej działalności odpowiadają Twoim konkretnym potrzebom.

Usługa i korzystanie z Witryny nie obejmują dostarczania komputera lub innego sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do witryny lub usługi. Aby korzystać z witryny lub usługi, potrzebujesz połączenia z Internetem i odpowiednich usług telekomunikacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty połączeń telefonicznych i telekomunikacyjnych ani za żadne inne koszty, które możesz ponieść.

Tytułem przykładu, nie zgadza się używać lub zezwolić każdemu wykorzystać witrynę savebybooking.pl do:

 1. wysyłanie lub odbieranie materiałów, które są niegrzeczne lub nieprzyjemne;
 2. wysyłanie lub odbieranie materiałów, które są groźne, rażąco obraźliwych lub nieprzyzwoitych, obscenicznych lub groźne, bluźniercze lub zniesławiające każdej osoby, co stanowi obrazę sądu lub naruszenia poufności, praw autorskich, dóbr osobistych, zasady dotyczące reklamy, prywatności lub innych praw stron trzecich;
 3. publikować, wysyłać lub odbierać materiały, dla których nie uzyskano wszystkich niezbędnych licencji i / lub zezwoleń (przez nas lub przez osoby trzecie, w zależności od przypadków); lub stanowiących lub zachęcania do zachowania, które można by uznać za zbrodnie, które dają podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub byłoby sprzeczne z prawem każdego kraju na świecie, ani naruszać praw osób trzecich, w dowolnym kraju na świecie;
 4. wysyłania lub odbierania materiałów szkodliwych pod względem technicznym (w tym wirusów komputerowych, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych składników, uszkodzonych danych lub innego złośliwego oprogramowania lub złośliwych danych);
 5. powodowania nieuzasadnionych zakłóceń, wypadków lub zakłóceń;
 6. przechwytywać lub próbować przechwytywać komunikację transmitowaną przez systemy telekomunikacyjne;
 7. w celu innym niż ten, dla którego je zaprojektowaliśmy lub dla którego je zaprojektowaliśmy;
 8. w jakimkolwiek nieuczciwym celu; lub w jakikolwiek sposób, że celowo, nawołuje do nienawiści wobec jakiejkolwiek mniejszości etnicznej, religijnej lub w inny sposób, lub jeśli okaże się inaczej, celowo szkodliwe dla każdej osoby lub jednostki lub grupy.

Następujące zastosowania Witryny są wyraźnie zabronione, a Ty zgadzasz się nie wykonywać (i nie pozwalać innym) żadnej z poniższych czynności:

 1. odsprzedać Usługę lub Witrynę;
 2. podawać fałszywe dane, w tym fałszywe nazwiska, adresy i kontakty oraz oszukańcze używanie numerów kart kredytowych lub debetowych;
 3. po omacku, aby uniknąć nasze środki bezpieczeństwa lub naruszają naszą sieć, takie jak dostęp do danych nieprzeznaczonych dla Ciebie, logując się do serwera lub konta, które nie zostały wyraźnie upoważniony do dostępu lub sondowania bezpieczeństwu innych sieci (na przykład poprzez skanowanie portów);
 4. uzyskiwać dostępu do Usługi (lub Witryny) lub wykonywać dowolną inną działalność w taki sposób, aby poddać naszą infrastrukturę nieuzasadnionemu lub nieproporcjonalnie dużemu nakładowi pracy;
 5. wykonywać jakąkolwiek formę monitorowania sieci, która przechwytuje dane nieprzeznaczone dla użytkownika;
 6. wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym „junk mail” lub innych materiałów reklamowych do osób, które nie zostały wyraźnie richiesti.Ti jest zabronione wysłać masa duże ilości niechcianych wiadomości e-mail ( „poczta bulk”) , w tym wysyłanie masowych odsyłek związanych z reklamami komercyjnymi, promocyjnymi lub informacyjnymi oraz spisami politycznymi lub religijnymi. Materiały te można wysyłać tylko tym, którzy o nie poprosili. Jeśli odbiorca zażąda, aby nie otrzymywać już takich wiadomości e-mail, nie będzie już można wysyłać wiadomości e-mail do tej osoby;
 7. tworzyć lub kontynuować "łańcuchy liter" lub jakiekolwiek inne "schematy piramidy" jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy odbiorca sobie tego życzy, czy nie, w celu otrzymania takich wiadomości;
 8. wysyłanie szkodliwych wiadomości e-mail, w tym wysyłanie zbyt dużej ilości wiadomości e-mail do użytkownika lub witryny;
 9. interakcji lub angażowania się w nieuczciwe transakcje z nami lub z partnerem (w tym interakcje lub dokonywanie transakcji, które roszczą sobie prawo do tego w imieniu i na rzecz strony trzeciej, gdy nie masz uprawnień do powiązania takiej strony trzeciej lub mylnie przedstawiasz siebie jako osobę trzecią);
 10. korzystać z Usługi lub Witryny (lub jakiejkolwiek odpowiedniej funkcji jednego z nich) z naruszeniem niniejszej Umowy;
 11. wykorzystywać informacji zawartych w nagłówkach wiadomości e-mail w nieautoryzowany sposób lub fałszować takie informacje; lub podejmować jakiekolwiek nielegalne działania związane z korzystaniem z witryny i / lub usługi.

Jeśli używasz (albo, za zgodą użytkownika, używanie) Strony z naruszeniem niniejszej Umowy, może zawiesić, w całości lub w części, zdolność do korzystania z Serwisu.

Gdybyśmy zawiesić dostęp do strony, możemy odmówić go przywrócić dopóki nie otrzymamy od ciebie zapewnień, w formie, którą uznamy za akceptowalną, że nie dojdzie do żadnego naruszenia postanowień ZGODNOŚCI.

Save By Booking będzie w pełni współpracować ze wszystkimi właściwymi organami, w tym organami sądowymi, jeśli zamówią lub zażądają Save by Booking w celu powiadomienia o tożsamości lub lokalizacji każdego, kto narusza niniejszą Umowę.

Z zastrzeżeniem przewidzianych w innych miejscach niniejszego Porozumienia, będzie natychmiast, w dowolnym czasie, prawo, w całości lub w części:

 1. zawiesić witryny;
 2. zawiesić zdolność korzystania z witryny;
 3. zawiesić możliwość korzystania z witryny przez osoby, które, jak sądzimy, są połączone (w jakikolwiek sposób) z użytkownikiem; i / lub natychmiast rozwiązać niniejszą UMOWĘ, jeżeli:
  1. w jakikolwiek sposób narusza niniejszą UMOWĘ;
  2. podejrzewamy, z uzasadnionych przyczyn, że popełniłeś, możesz popełnić lub popełnić naruszenie niniejszej UMOWY; lub podejrzewamy, z uzasadnionych przyczyn, że popełniłeś lub popełniłeś oszustwo przeciwko nam lub jakiejkolwiek innej osobie. Niezależnie od postanowień podanych gdziekolwiek w niniejszej UMOWIE, możemy w każdej chwili wypowiedzieć niniejszą UMOWĘ.

Nasze prawo do rozwiązania niniejszej Umowy nie narusza innych praw i środków zaradczych dostępnych dla nas w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia, lub w odniesieniu do ich praw, obowiązków i zobowiązań narosłych przed zakończeniem.

Komunikacji i niektóre notatki na Polityka prywatności

Save by Booking użytkownik może wysłać wiadomość do treści i informacji administracyjnej działalności swojego konta ewidencyjnego / rezerwacja / kupno zrobiłeś / początek "OFERT", dla których wykazałeś zainteresowanie / tworzenie "ŻĄDANIA" / początek "POTRZEBA" , na które wyraziłeś "LUBIĘ TO!" i aktualizacje dotyczące naszej witryny i usługi. Treści promocyjne mogą być wysyłane tylko w trakcie REJESTRACJI. Użytkownik wyraził zgodę na wysyłanie biuletynów i wiadomości do celów marketingu bezpośredniego poprzez e-mail (Możesz zrezygnować z otrzymywania kolejnych promocyjnych wiadomości e-mail w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub wysłać e-mail do gdpr@savebybooking.com lub zwykłą pocztą pisząc Save By Booking S.R.L. z siedzibą w Corso Buenos Aires 60 - 20124 Mediolan (MI), Włochy).

Jeśli zamierzają przeglądania strony savebybooking.pl i korzystania z usług witryny, które wymagają przekazywania danych osobowych, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności pod PKBR 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ma zastosowanie w przypadku, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do savebybooking.pl i korzysta z powiązanych usług. Polityka prywatności pomaga zrozumieć, w jaki sposób savebybooking.pl zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz do jakich celów.

Żadne zrzeczenie się przez nas do podjęcia działań przeciwko jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy będzie miało wpływ lub może być interpretowane jako zrzeczenie się przez nas do podjęcia działań przed naruszeniem przyszłości, która ma charakter podobny lub inny. Jakiekolwiek opóźnienie lub inna forma tolerancji lub koncesji od nas nie będzie miał wpływu lub pozbyć się ze swojej odpowiedzialności, ani nie wpływa w jakikolwiek inny sposób swoje zobowiązania w ramach niniejszej Umowy. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, komunikaty mają być wprowadzone do drugiej strony muszą być dokonane na piśmie i dostarczone osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także (w przypadkach, gdy nie wysyłają komunikaty posiadające celów prawnych i / lub sądownictwo) wysłane faksem lub pocztą przedpłaconą, na adres podany przez ciebie lub w naszej siedzibie.

Treści i ograniczenia obowiązków Save By Booking

Save By Booking zawsze angażuje się prawidłowo i planowanych w ich działaniach i ostrzega, że będzie jeden i tylko odpowiedzialny za wykorzystanie savebybooking.pl i jego zawartość. W rzeczywistości Save by Booking nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi strony internetowej i jej zawartości. Dać podstawę prawną w tym zakresie, możemy zagwarantować, że będziemy używać staranności i umiejętności w wykonywaniu naszych obowiązków wynikających z umowy z KLIENTEM / ROLNIKÓW / TRANSFORMATORY i nie będziemy lekceważyć standardów staranności zawodowej w wykonywaniu naszych działań i wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych.

Woli Save by Booking w ogólnej odpowiedzialności jest, aby umieścić w miejsce środków odnośnie do wydajności, niewypełnienie, wykonanie roszczenia lub niewykonania niniejszej umowy usługi, serwisu lub jakiejkolwiek rezerwacji zakupu lub części im; lub w każdym przypadku w odniesieniu do niniejszej umowy lub do jej zawarcia lub wykonania. Z wyjątkiem zobowiązań, które nie może zostać wyłączona lub ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem (tak jak w przypadku oszustwa lub szkody spowodowane z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa), nasza odpowiedzialność ogólnie przeciwko tobie lub przeciwkojakiejkolwiek osobie trzeciej nie w żadnym wypadku nie przekraczają wartości ZAKUPU.

Choć jesteśmy dumni z naszego profesjonalizmu i starają się poprawić z dnia na dzień nasze metody kontroli, żadna wykluczyć, że w rzadkich przypadkach może popełniać błędy i pomimo wyłączone w niektórych przypadkach naszej odpowiedzialności prawnej za błędy i pominięcia, jeśli nie zawiera istotnych nieprawidłowości nie zawiedzie się z Tobą skontaktować ze szczegółami dotyczącymi zmiany lub anulowanie REZERWACJI ZAKUPU.

Zarówno w przypadku naszego błędu, jak i w innych przypadkach, możesz zgłosić się do nas, jeżeli opis na stronie internetowej jest zasadniczo błędne z jakiegokolwiek powodu i chcesz zrezygnować z rezerwacji zakupu będziemy ocenę opcji spłaty„cena zakupu (poprzeztaką samą metodę płatności, jaką użyto dla ZAKUPU).

Będziesz odpowiedzialny jeden i tylko do przekazywania informacji i nieprawidłowych danych lub fałszywe informacje osobom trzecim, choć wyraziły zgodę, oraz zuwagi na niewłaściwe użycie tego samego.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę informacji i treści dostępnych za pośrednictwem strony internetowej. Strona internetowa oraz wszelkie informacje i treści publikowane w niej mogą być modyfikowane w dowolnym momencie i od czasu do czasu i bez powiadomienia.

Ponieważ każdy materiał zostanie pobrany lub w inny sposób uzyskano dzięki zastosowaniu wyboru i obsługi ryzyka, wszelkiej odpowiedzialności za szkody w systemach komputerowych lub utraty danych wynikających z operacji wykonywanych przez użytkownika rozładunku, spada na samego użytkownika i nie można go przypisać do Save By Booking.

Save by Booking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niedostępności usługi na miejscu lub od uszkodzeń spowodowanych przez wirusy, uszkodzonych plików, błędów, pominięć, przerw w świadczeniu usług, usuwaniem treści, problemów z siecią, dostawców lub linki

telefoniczny i / lub telematyczny, do nieautoryzowanego dostępu, do zmian danych, do awarii i / lub wadliwego działania sprzętu elektronicznego użytkownika.

Jesteś odpowiedzialny za przechowanie i właściwego wykorzystania danych osobowych, w tym danych uwierzytelniających, które umożliwiają dostęp do usług poufnych, a także za szkody lub szkody, które mogą powstać przed savebybooking.pl lub osób trzecich po niewłaściwym użyciu, utracie, odjęciu tych informacji.


Treść Save By Booking

Save by Booking dpodjął wszelkie możliwe środki ostrożności, aby uniknąć publikacji na stronie internetowej savebybooking.pl treści opisujące lub przedstawiające sceny lub sytuacje przemocy fizycznej lub psychicznej lub takie, które według wrażliwości użytkowników mogą być uznane za szkodliwe dla przekonań społecznych, praw człowieka i godności ludzkiej, we wszystkich jej postaciach i wyrażeniach.

W każdym razie, Save by Booking nie gwarantuje, że zawartość witryny jest odpowiednia lub zgodna z prawem w innych krajach, poza Włochami.

Jeśli jednak zdecydujesz się na dostęp do niego, informujemy Cię, że korzystanie z usługi świadczone przez savebybooking.pl, będzie podlegało Twojej wyłącznej i osobistej odpowiedzialności.

Save by Booking nie w każdych okolicznościach i dla jakiejkolwiek przyczyny może być pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy lub szkody spowodowane lub pochodzących z przekonania użytkowników na podstawie informacji uzyskanych ze strony internetowej lub za jego pośrednictwem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę informacji i treści dostępnych za pośrednictwem strony internetowej. Strona internetowa oraz wszelkie informacje i treści publikowane w niej mogą być modyfikowane w dowolnym momencie i od czasu do czasu i bez powiadomienia. Co więcej, funkcja Save by Booking nie może zagwarantować użytkownikom nieprawidłowego działania z powodu połączenia z Internetem. Zalecamy skontaktowanie się z usługodawcą internetowym lub sprawdzenie, czy każde urządzenie do połączenia z Internetem i dostęp do treści internetowych działa poprawnie, w tym przeglądarka internetowa.

Chociaż Save by Booking postara się zrobić wszystko, co możliwe, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do strony internetowej, strumień zawartości internetowej i internetowej nie mogą pozwolić savebybooking.pl działać bez zawiesiny, przerw czy nieciągłości powodu do aktualizować stronę internetową.

Save by Booking przyjęła środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich usług na savebybooking.pl, integralność danych o ruchu ielektronicznej komunikacji w postaci użytkowania lub wiedzy niedozwolone i aby uniknąć ryzyka wycieku, zniszczenia i utraty danych i informacji poufnych, a nie w odniesieniu do użytkowników, na savebybooking.pl lubnieautoryzowanego dostępu, lub nie są zgodne z prawem, danych i tym samym informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, wymiany, zawieszenia lub usunięcia, od czasu do czasu i bez powiadomienia, wszelkich informacji lub Usług obecnych na stronie lub w części serwisu.

Nie gwarantujemy, że strona savebybooking.pl jest wolna od wirusów lub jakiegokolwiek elementu, który może mieć szkodliwy wpływ na dowolną technologię.

Chociaż postaramy się zezwolić na nieprzerwany dostęp do strony, dostęp do Witryny może zostać zawieszony, ograniczony lub przerwany w dowolnym momencie. Twój dostęp do Strony może być również czasami ograniczony, abyśmy mogli przeprowadzać naprawy, konserwację lub wprowadzać nowe funkcje lub usługi. Postaramy się przywrócić dostęp tak szybko, jak to tylko możliwe. Zastrzegamy sobie również prawo do zablokowania dostępu do jakichkolwiek materiałów i / lub usunięcia wszelkich materiałów, które według naszego uzasadnionego orzeczenia mogą spowodować naruszenie niniejszej UMOWY.


Własność przemysłowa i intelektualna

Nazwy produktów na tej stronie internetowej lub w spółkach, o których mowa, nawet jeśli nie są one oznaczone identyfikujące symbol znaku towarowego są znakami towarowymi podmiotów trzecich i są chronione na podstawie prawa o znakach towarowych (dekret ustawodawczy nr. 30 / 2005 oraz późniejsze zmiany i uzupełnienia) oraz zasady nieuczciwej konkurencji.

I wyraźnie zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie tych znaków bez uprzedniej zgody posiadacza odmian na piśmie, w szczególności zabrania się korzystania z nich w celu dezorientacji wśród konsumentów co do pochodzenia produktów lub dla celów sponsoringu, lub w inny sposób tak, aby zniszczyć i zdyskredytować właściciela znaku. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone dla właściciela znaku towarowego.

Wszystkie tytuły, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej i treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem witryny są własnością jego właściciela lub ROLNICY-TRANSFORMATOR i mogą być chronione prawem autorskim lub innymi prawami. Niniejsza UMOWA nie daje żadnych praw do takich treści.

Wszystkie materiały, które przekazują, publikowania lub wysłać zaoszczędzić rezerwując będą rozpatrywane (i mogą być traktowane przez nas jako jawne) i non jakiegokolwiek majątku, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z przepisów o ochronie danych. Na cokolwiek nam w jakikolwiek sposób (np. Przez e-mail, za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób) my udzielenie bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, publikowanie i rozpowszechnianie tych materiałów na całym świecie w celu zarządzania witryną i świadczenia usługi.

Linki do innych stron

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron ("linków"), które nie mają związku z savebybooking.pl lub które nie są stronami zarządzanymi przez Save By Booking. Save By Booking nie kontroluje ani nie wykonuje operacji monitorowania na tych stronach internetowych i ich zawartości.

Save By Booking nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron i przyjęte przez nich zasady w odniesieniu do ich prywatności i przetwarzania danych osobowych podczas operacji nawigacji. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na łączenie się z tymi stronami za pośrednictwem linków na stronie savebybooking.pl i uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności zgodnie z GDPR 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ich warunkami użytkowania i przepisów dotyczących prywatności.

Przypominamy, że niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania i Polityka prywatności savebybooking.pl nie mają zastosowania do stron internetowych zarządzanych przez inne podmioty inne niż Save By Booking. savebybooking.pl udostępnia linki do innych stron wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikom rozpowszechniania informacji, przeglądania informacji i ułatwiania linków hipertekstowych w Internecie innym stronom.

Aktywacja linków do stron internetowych, które nie mają linków do stron savebybooking.pl lub które nie są zarządzane przez Save By Booking, nie oznacza żadnej rekomendacji ani powiadomienia o Save by Booking w celu uzyskania dostępu do tych stron i ich przeglądania, ani żadnej gwarancji dotyczącej ich zawartości, usług lub towarów przez nich dostarczanych i sprzedawanych użytkownikom Internetu.

Linki do strony internetowej savebybooking.pl

Aktywacja linków DO IZ savebybooking.pl, które są publicznie dostępne, musi zostać wcześniej zatwierdzona przez Save By Booking.

W każdym razie bezpośrednie linki do Twojej witryny i Save by Booking nie będą dozwolone, jeśli wnioskodawca, który zamierza aktywować link do savebybooking.pl, przyjął w przeszłości nieuczciwe praktyki handlowe lub nie zgodnie z zastosowaniami sektor lub działania nieuczciwej konkurencji przeciwko savebybooking.pl lub gdy Save By Booking określa, że zachowania te mogą zostać przyjęte w przyszłości lub nadal, gdy wnioskodawca przyjął w przeszłości lub wydaje się, że może je przyjąć w przyszłości, zdyskredytuj działania Save By Booking, własną stronę savebybooking.pl lub jej usługi.

W każdym przypadku aktywacja głębokich linków hipertekstowych (takich jak głębokie ramki lub głębokie linki) do savebybooking.pl lub niedozwolone użycie metatagów jest zabroniona bez zgody Save By Booking.

Ograniczenia odpowiedzialności i odszkodowania

Oprócz tego, co wskazano w innych częściach ogólnych warunków użytkowania, Save by Booking nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku za szkody wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania ze strony internetowej, zawartości, informacji lub połączenia do jakości tego samego.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Ogólne warunki użytkowania podlegają prawu włoskiemu. W przypadku sporów wynikających z Ogólnych Warunków Korzystania pomiędzy Rezerwowaniem przez Rezerwację a każdym z jej końcowych użytkowników, Save By Booking gwarantuje, od teraz, pełną akceptację i akceptację usługi pojednawczej RisolviOnline.

RisolviOnline jest niezależną i instytucjonalną usługą świadczoną przez Izbę Arbitrażu przy Mediolańskiej Izbie Gospodarczej, która pozwala w przyjazny i bezpieczny sposób osiągnąć w Internecie satysfakcjonujące porozumienie z pomocą neutralnego i kompetentnego mediatora. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów RisolviOnline lub wysłać wniosek o postępowanie pojednawcze, należy uzyskać dostęp do RisolviOnline (http://www.risolvionline.com/index.php).

Obsługi klienta

Skontaktuj się bezpośrednio z działem obsługi klienta WITRYNY, która Cię interesuje za pośrednictwem adresu e-mail: info@savebybooking.com

W przypadku jakichkolwiek innych informacji prawnych, należy zapoznać się z sekcją Polityka prywatności w savebybooking.pl.

Copyright © 2014-Wszystkie prawa zastrzeżone

Licencja SIAE zarejestrowana w dniu 09-10-2013 numer progresywny 008983